Toplumcu Kurtuluş dergisi, işçilerin, emekçilerin, aydınların, ulusal demokratik güçlerin ülke, bölge ve dünyadaki gören gözü, işiten kulağı, olguları ve süreçleri araştıran, tartışan, değerlendiren aklı, sınıfın, ulusun, büyük insanlığın, yani “anlayan ve değiştiren” devrimci öznenin sesi olmaya çalışacak.

Yolumuz açık olsun!

posta@toplumcukurtulus.com