Tarihsel bir dönüm noktasındayız. Dünya halkları Amerika’nın önderlik ettiği kapitalist-emperyalist blokun dünya işçi sınıfına, sosyalist sisteme ve ulusal kurtuluş hareketlerine karşı topyekûn saldırısının vahşi sonuçlarını nihayet geriye sardıracak direnç aşamasına ulaştı. Rusya ile Çin arasında “sınırsız ittifak” ilanıyla başlayan 2022 yılı, Ukrayna’daki Rusya-Amerika savaşıyla devam ediyor.

Karşıdevrim dönemi

Amerikan emperyalizminin yönetimindeki savaş bloku, Rusya’da 1917 Ekim sosyalist devriminin ve hemen ardından Türkiye’de 1920-23 ulusal kurtuluş devriminin zaferiyle başlayan devrimler çağının bütün kazanımlarını ortadan kaldırmak için 1970’lerin sonunda sefere çıktı ve maalesef 1980-2020 dönemine damgasını vurabildi.

Yaptırdığı karşıdevrimci darbelerle sosyalist ve bağımsız rejimleri değiştiren, açtığı savaşlarla koskoca ülkeleri işgal eden ve parçalayan, ekonomileri sömürgeleştiren, sömürüden kurtulmuş yüz milyonlarca insanı yeniden köleleştiren, dayattığı özelleştirmelerle “sosyal devlet”i ortadan kaldıran, 1999’dan bu yana 14 ülkeyi daha NATO’ya katarak 30 ülkelik devasa bir savaş makinesi yaratan emperyalizm, artık yaptıklarının karşılığını buluyor.

Diyalektik karşıt

İşçilerin, şehir ve köy emekçilerinin, ezilen halkların kafasına vura vura kapitalist sömürü ilişkilerini toplumun en küçük hücresine kadar sokan, sınıfsal ve ulusal dayanışmayı çökertip feodal-ataerkil gericiliğe yeniden hayat veren, dinsel ve etnik çatışmaları kışkırtan emperyalizm, hayatın diyalektiğine uygun olarak karşıtını da üretti. Koruyup kollayamadığımız sosyalizmin, bağımsızlığın, laik cumhuriyetin, ulusal bütünlüğün, devrimciliğin, özgürlük eşitlik ve kardeşliğin, kısacası, toplumcu kurtuluşun anlam ve önemini tekrar öne çıkardı.

Yeniden devrim

Yeniden devrimler çağındayız. Yeni ulusal kurtuluş devrimleri, yeni sosyalist devrimler geliyor. Yeni devrimlerin sınıfsal ve ulusal özneleri, kadroları ve kitleleri oluşuyor. Yeni devrimler çağını emperyalizme karşı bağımsızlık, kapitalizme karşı sosyalizm, gericiliğe karşı laik cumhuriyet, etnik bölünmeye karşı ulusal bütünlük, dolar milyarderleri şebekesinin sınırsız hâkimiyetine karşı toplumcu ekonomi, NATO’ya karşı bağlantısızlık mücadelesi belirleyecek.

Çok yönlü direniş

Emperyalizmin küresel saldırısını kırk yıl boyunca nice acılara katlanan işçiler, emekçiler, halklar ağır ağır da olsa tersine çevirdi. Irak, Afganistan, Filistin, Suriye, Libya, Lübnan, Yemen halkları ulusal kurtuluş savaşı vermek zorunda kaldı. Güney Afrika Cumhuriyeti bağımsızlığına kavuştu. Sosyalizmden yoksun kalan Sovyet halkları kapitalist sömürüye ve yeniden sömürgeleştirilmeye karşı adım adım mücadele etti. Kore, Küba, Belarus, Kazakistan, Vietnam, Venezüella, Bolivya, Nikaragua, Cezayir, Angola, Mozambik, Gine halkları ayakta kalmayı başardı. Asya, Afrika ve Latin Amerika emperyalizmin baş ağrısı olmayı hep sürdürdü. Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya’da işçilerin ve emekçilerin sosyal ve ekonomik hak kayıplarına karşı direnişi devam etti. Rusya ve Çin kendini toparladı. Türkiye, Mısır, İran, Pakistan ve Hindistan emperyalizmin hizasından çıktı.

Ukrayna dönemeci

Rusya’nın Ukrayna’yı emperyalizmin saldırı üssüne dönüştüren Amerika’yı ve NATO’yu durdurmak için açtığı savaş ile savaşın ortaya çıkardığı güçler dizilişi, dünya işçi sınıfı hareketi ile sosyalist ve antiemperyalist ülke halklarının emperyalizme karşı Çin-Rusya ittifakıyla birlikte yürüyeceğini ve uluslararası ilişkilerin artık bu temelde şekilleneceğini gösteriyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle, “Bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı bütün ulusça mücadele etmeyi uygun gören bir öğretiye bağlı insanlar”ın ülkede, bölgede ve dünyada antiemperyalist güçlerin en yakın birliğinden yana olması doğaldır.

Türkiye

Türkiye, sözünü ettiğimiz karşıdevrim dönemine ulusal ekonominin ve sosyal devletin altını oyan 24 Ocak 1980 kararları ile girdi. Amerika’nın ve NATO’nun 12 Eylül 1980 darbesiyle süren, 12 Eylülcü rejimlerle ta 15 Temmuz 2016 Amerikancı-Fethullahçı darbe girişimine kadar gelen süreçte işçi sınıfının 1989 Bahar eylemleri, 1 Mayıslar, 2007 Cumhuriyet mitingleri, Mayıs-Haziran 2013 Büyük Halk Direnişi, Amerikancı dinci ve bölücü teröre karşı 2015-16 harekâtları, Temmuz-Ağustos 2016 Büyük Halk Savunması önemli uğraklar oldu. Emperyalizmin işbirlikçisi kapitalist vurgunculuğa, orta çağ gericiliğine ve istibdada karşı ulusal demokratik güçlerin vatan cumhuriyet emek mücadelesi günümüze kadar sürüyor.

Devrimci öznenin sesi

Toplumcu Kurtuluş dergisi, işçilerin, emekçilerin, aydınların, ulusal demokratik güçlerin ülke, bölge ve dünyadaki gören gözü, işiten kulağı, olguları ve süreçleri araştıran, tartışan, değerlendiren aklı, sınıfın, ulusun, büyük insanlığın, yani “anlayan ve değiştiren” devrimci öznenin sesi olmaya çalışacak.

Yolumuz açık olsun!

Paylaş