Günümüzde andığımız veya kutladığımız diğer önemli yıldönümleri gibi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü de yaşanmış ve unutulmaması gereken bir olaya dayanıyor.

25 KASIM VE MİRABAL KARDEŞLER

Mirabal kızkardeşler, Patria, Minerva, Maria ve Dedé Mirabal, Latin Amerika’da bir ada olan Dominik Cumhuriyetinde Rafael Trujillo’ün diktatörlüğünü devirmeye çalışan “Agrupacion politica 14 de junio” (14 Haziran Siyasal Hareketi) isimli siyasi hareketi destekliyorlardı. Mirabal kardeşler grup içerisinde “las Mariposas” (Kelebekler) adıyla biliniyordu. Kendileri de kısa süre önce cezaevinden çıkmış olan, Patria, Minerva ve Maria Mirabal kardeşler, 25 Kasım 1960 tarihinde, kasıtlı olarak Puerto Plata’da uzak bir cezaevine hapsedilmiş olan eşlerini ziyaret ettikten sonra, dönüş yolunda Schergen’deki dağ geçidinde rejimin polisi tarafından kurulan bir pusuda şoförleriyle birlikte öldüresiye dövülerek katledilirler. Cinayeti örtbas etmek için olaya kaza süsü verilerek uçurumdan atılırlar, ancak bu cinayet karartılamaz ve açığa çıkar. Bundan sonra Mirabal kardeşler Dominik Cumhuriyetinde diktatörlüğe karşı ülke çapında verilen mücadelenin sembolü olur. 1961 yılında diktatör Rafael Trujillo vurularak öldürülür.

Kıvılcım dünyaya yayılıyor

1981 yılında Latin Amerikadaki ve Karayib Cumhuriyetlerindeki kadın hareketi 25 Kasım’ı şiddet mağduru kadınlara yönelik bir gün olarak anmaya başlar.

25 Kasım, 1999 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ilan edilir.

25 KASIM VE MİRABAL KARDEŞLER

Mirabal kardeşlerin son aylarını geçirmiş oldukları Salcedo’daki evleri, diktatörlük yıkıldıktan sonra, onların anısına müzeye dönüştürüldü ve Dominik halkının özgürlük sembolü oldu. Müze dört kızkardeşten hayatta kalmış olan Dedé Mirabal tarafından vefat ettiği 2014 yılına kadar idare edildi. Üç kızkardeşin mezarları da bu müzenin arazisinde bulunuyor. Salcedo Eyaleti’nin adı 2007 yılında “Hermanas Mirabal” (Mirabal Kardeşler) olarak değiştirildi.

2000 yılından itibaren her yıl 25 Kasımda Türkiye’de de Mirabal kız kardeşler anısına yürüyüşler ve etkinlikler düzenlenmeye başlanır.

Kadına yönelik şiddeti

durduralım

Bugün kadına yönelik bir şiddet olayının yaşanmadığı neredeyse bir gün bile geçmiyor. Medyada “yine bir kadın cinayeti” şeklindeki haberler neredeyse sıradanlaştı, katledilen kadınlar, ev kadını, doktor, hâkim, sevgili, eski sevgili, nişanlı, eş fark etmiyor ne yazık ki. İçişleri Bakanlığı’nın resmî verilerine göre 2022’nin daha ilk 7 ayında 158 kadın cinayeti işlenmiş. 2021 yılında ataerkil şiddetle öldürülen kadınların sayısı ise 280 olmuş. Kadına yönelik şiddeti önlemek, şiddet ortamını doğuran nedenleri ortaya çıkarmaktan geçiyor. Kadına yönelik şiddete karşı mücadelede önemli bir yeri olan Mirabal kardeşleri bu vesileyle anıyoruz.

Paylaş