İlk Sayımızla Değerli Okurlarımıza Merhaba

Dergimizin çıkışı dünyanın ve Türkiye’nin içinde bulunduğu tarihsel dönüm noktasına denk geldi. ABD ve NATO’nun savaş kışkırtıcılığının bir sonucu olarak çıkan Ukrayna’daki savaş, ilk sayımızın “dosya” konusunu oluşturuyor.

Covid-19 salgınına bağlı kapanma ve sonrasında, emekçi halklar üzerindeki yıkıcı etkiler daha da arttı. Bu yetmezmiş gibi, savaşın da başlamasıyla daha da azgınlaşan enflasyonist ortamda emekçileri zor koşulların beklediği öngörülebilir.

1 Mayıs’a bu atmosfer içinde giriyoruz. İşçilerimizin ve emekçilerimizin, bütün halkımızın 1 Mayıs birlik mücadele ve dayanışma gününü şimdiden kutluyoruz. Sınıfsal ve ulusal mücadele azmiyle tüm bu olumsuzlukların geriye çevrileceğine inanıyoruz.

Tüm okurlarımıza yeniden merhaba!

Fatma Şenden Zırhlı
Genel Yayın Yönetmeni

Paylaş