Değerli okurlarımız,

Merhaba

Ekonomi yangınının had safhaya vardığı bir dönemdeyiz. Buna bağlı olarak, yeni sayımızın “dosya” konusu “Toplumsal Kriz”. Kapitalizmin krizi derinleştikçe, egemen sermayenin işçi sınıfına ve emekçi halkımıza yönelik saldırganlığı da katmerleniyor.

Ukrayna’daki savaş dördüncü ayına giriyor. Doğuya yayılma hedefinde ısrar eden ABD ve NATO, bu savaş yetmezmiş gibi, Çin’i de Tayvan ile tehdit ediyor. Emperyalizm, bağımsızlığını korumak isteyen hiçbir ülkeye nefes aldırmak istemiyor. Dolayısıyla, sınıfsal ve ulusal çelişkiler daha da derinleşiyor.

Çevirilerimiz bu açıdan can alıcı açılımlar sunuyor. İlki, Hugo Chavez’e yönelik darbe girişiminin yirminci yıl dönümünde, direnişin önemini ortaya koyuyor. İkincisi, Avrupa Birliği içerisinde var gücüyle savaşa ve silahlanmaya ağırlık veren Almanya’nın izlediği bu politikanın doğuracağı sonuçları değerlendiriyor.

İyi okumalar diliyoruz!

Paylaş