Amerikan emperyalizminin bağımsız Rusya’yı yıkmayı amaçlayan Ukrayna’daki saldırı savaşı sürüyor. Bu savaşın başlıca siyasi hedeflerinden birinin Rusya-Almanya ilişkilerini bozup Almanya’yı siyasi, ekonomik ve askerî olarak Amerika’ya bağımlı bir ülke olarak elde tutmak olduğu görülüyor.

Erhan Ünal, “Kuşatılmış Almanya” yazısında Amerika’nın Almanya’yı kuşatma politikasının tarihsel köklerini irdeliyor.

ERHAN ÜNAL

zeytin-agaci

Giriş

Şu sıralar Türk halkı olarak gittikçe yoğunlaşan iç ve dış saldırılar altında bunalıyoruz… Askerlerimiz ülke dışında savaşmak zorunda kaldılar ve gencecik çocuklarımızı şehit veriyoruz. Yıllardır dış kaynaklı teröre çocuk, yaşlı demeden pek çok insanımızı içeride kurban verdik, veriyoruz… Bağımsız yaşamımızın garantisi, çocuklarımızın geleceği olan vatanımızı, yaşanır ve yaşanmaya değer kılan en temel değerlerimizi elimizden alıyor, yok ediyor, bin yıllık sosyal düzenimizi ters yüz ediyorlar. Vatan topraklarında yaşayabilmemizin temeli olan ‘beslenme bağımsızlığımız’ elden gidiyor. Konu sadece ‘şeker mi?’ Daha dün et ithalinden bahsediyorduk! Ondan önce de para etmediği için üzüm kütüklerinin sökülmekte olduğu gündemdeydi. Ondan önce de Adıyaman’da tütün yasağı, ondan önce zeytinliklerin yok edilme girişimi, daha önce Karadeniz’de kararmakta olan fındığın geleceği… Ve bu böyle sürüp gidiyor. Herkesin kafasında aynı soru: Neler oluyor? Neden oluyor? Ve bütün bunlar tesadüfî ya da arızi mi, yoksa bütün bunların ardında bir küresel plan mı var? Varsa bu planın sahipleri kimler ve uygulamayı/yürütmeyi nasıl sağlıyorlar? Eğer bu soruların cevabını doğru düzgün bulabilirsek, neler yapabiliriz sorusuna da cevap bulabiliriz. Yoksa havanda su dövmeye devam edeceğiz. Planın sahipleri de bunu böyle istiyor zaten!

Halkı cehaletle suçlayan ‘iyi eğitimli’ aymazlar

Genellikle insanlar günlük yaşamda varlığını hissettikleri yanlışlıkların, eksikliklerin nedenlerini başkalarında arar. İnsani bir reflekstir bu. Örneğin şu sıralar pek çok ‘aydın’ kişi halkımızın bir kısmının ‘cahil’ olduğunu ileri sürerek ülkede var olan her türlü sıkıntıların faturasını bu ‘cahil’ olarak tanımladığı kesime çıkarmaktalar. Aynı kişiler bütün bu yolsuzlukların, aymazlıkların ardında iyi ‘eğitimli’ denilen insanlar olduğunu neden görmek istemezler? Hatta ülkemizin içten kuşatılmasında etkili rol alan ‘işbirlikçilerin’ pek çoğunun dış ülkelerdeki namlı üniversitelerden alınmış diplomaları ve akademik etiketleri olduğunu da nedense hesaba katmayız ya da katamayız. Ülkeler arası ilişkilerde de bu böyle. Dışarıdaki düşmanı doğru saptamak ne kadar önemliyse, içerideki aykırıyı, aymazı ve hatta düşmanı da doğru saptamak bir o kadar önemli, hatta bazen daha da önemli olabiliyor.

Kuşatma hedefine ulaşmanın yolu işbirlikçilerden geçiyor

İçerideki düşmanlar kavramıyla, tek başına olan aykırıları, yani iktidardaki güce muhalif olanları tabii ki kastetmiyorum. Yabancı büyük ‘güç merkezleri’ ile bağlantılı, onların planları doğrultusunda diğer ‘işbirlikçi’ kişi ve birimlerle koordineli bir şekilde birlikte hareket ederek bir ‘iç kuşatmayı’ zamanla yapılandıran insanlardan bahsediyorum. Eğer yabancı güçler, hedef ülkelerde zamanla oluşturmuş oldukları ‘iç kuşatma halkalarının’ faal birimleri olmasa, sadece dışarıdan oluşturacakları baskı ve saldırılarla hedeflerine ulaşamazlardı veya bu uğurda ödeyecekleri bedeller çok daha ağır olurdu.

Kuşatmayı Türkiye yerine Avrupa’dan anlatmak daha kapsamlı

İçten kuşatılmışlığı, genel boyutları, etki alanları ve uygulamadaki genel taktikleri ile anlamak, ülkesinin geleceği üzerine samimi kaygılar taşıyan her aydın için çok yararlı olacaktır ve hatta zaruridir diye düşünüyorum. Bu amaçla içten kuşatılmışlığı doğrudan Türkiye üzerinden ve güncel olaylarla anlatmak yerine, geçen yüzyılın tüm dünyayı şekillendiren derin politik altüstlüklerinin ve yeni ekonomik yapılanmalarının yer aldığı Avrupa’dan başlamak daha duygusallıktan uzak ve kapsamlı olacaktır. İçten kuşatılmışlığı, bu açık veya üstü kapalı büyük çekişmelerin ‘Batı’daki’ baş aktörleri olan Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya İmparatorluğu ile onların hedefindeki ülke olan Almanya açısından açıklamak, ayrıca, bu olgunun genel boyutlarına değinerek olanların sadece bize has ve bizde olmadığını da gösterecektir. Zaten bizler açısından sorunun önemli bir kısmı, bu çok yönlü saldırıların küresel boyutunu ve çıkış merkezinin Batı’da olduğunu görememekten kaynaklanmaktadır.

* * *

Almanya, dünyanın üçüncü büyük ekonomisi, NATO üyesi ve dolayısı ile partnerimiz. Avrupa Birliğinin lider ülkesi Almanya bir teknoloji devi ve demokrasinin güçlü savunucusu vb. ifadelerle, Almanya üzerine oluşturulan genel kanıyı daha yakından ve bazı ayrıntıları da gözeterek ele almak Türkiye’nin konumunu da anlamak açısından öğretici olacaktır. Önce soralım, Almanya üzerine bu tanımlamalar gerçeği tam olarak yansıtıyor mu? Ya da değişik yönlerden bakınca başka renkleri de görmek ve başka önemli ayrıntıları saptamak da mümkün mü acaba? Türkiye’deki gibi, dış dünya üzerine bilgi ve görüşlerin genellikle yetersiz olduğu, dış dünyanın çeşitli sebeplerden dolayı adeta sislerin ardındaki bir masal âlemi gibi görüldüğü bir ülkede, Almanya son yüzyılda yaşamak zorunda kaldığı köklü altüstlükler ile nasıl gerçeğe yakın olarak algılanabilir ki?

erhan-unal

Ülkeyi yönetenler Almanya’ya hangi gözlükle bakıyor?

Almanya ile Türkiye arasında politik duruş tartışmalarının yoğunlaştığı bu günlerde (ki politik dalaşmalardan da söz edebiliriz) yazılı ve görsel medyanın biz sıradan insanlara taşıdığı Almanya, hele ‘Almanlar’ imajı ne derece gerçeği yansıtıyor? Günümüz Türkiyesinden bakarak, bu ülkenin içinde bulunduğu sosyo-politik ‘iklim’ şartlarını ve ülkeyi kademeler hâlinde kontrol altında tutan içten kuşatılmışlığını bilmeden, yakın tarihinin belirlediği katı sınırlar içerisindeki var olabilme mücadelesini de kavrayabilmek pek de kolay değildir. Biz sıradan insanlar bir yana, ülkemiz yönetiminde söz sahibi olan siyasiler, akademisyenler ve hatta diplomatlar hangi gözlüklerle bakıyorlar bu ülkeye diye sorabiliriz? Bu gibi soruların cevabı bize Almanya’yı bir nebze daha doğru yorumlamayı mümkün kılacağı gibi, bu ülkenin ne derece dıştan ve içten kuşatılmış olduğunu görmek, Türkiye’nin de dıştan, özellikle de içten kademeler hâlinde kuşatılmışlığının boyutlarını, yöntemlerini ve bu kuşatılmışlığın sonuçlarını daha iyi kavramaya yardımcı olacaktır diye umuyorum.

Güncel politikalar yakın geçmişin üzerinde şekilleniyor

Burada Almanya’yı günümüze kadar takip ettiği tarihsel yol boyunca sosyal ve politik olarak şekillendiren bazı olayları çok sınırlı da olsa, Birinci Dünya Savaşı öncesinden başlayarak kısaca hatırlatarak başlamak gerekli. Çünkü güncel politika daima geçmişin, özellikle de yakın geçmişin üzerinde şekilleniyor. Bu arada öncelikli olarak Amerika Birleşik Devletleri diye bildiğimiz yapıyı biraz daha yakından ve gerçek nitelikleri ile konumuza dâhil etmemiz de son derece önemli bir gereklilik. Bu girişi yapmadan, olan bitenleri açıklamakta kaçınılmaz olarak yetersiz kalacağız demektir.

Victor Gillam (1899)
“Yayılmacılık karşıtlarına ders olsun. Sam Amca’nın başta, sonda, daima nasıl yayıldığını görün” Victor Gillam (1899)

Yanıtı ABD’nin kuruluş öyküsünde yatan sorular

Amerika Birleşik Devletleri, kuruluşunu takip eden yüz yıl (1800’ler) içerisinde, adeta ‘şişeden çıkan cin’ gibi büyük bir ekonomik ve askerî güç olarak dünya sahnesinde yerini almıştı. Bu çıkış nasıl olabilmişti? Avrupa kıtasına hâkim İngiltere, Fransa, Almanya gibi tarihsel derin kökleri olan, ekonomik olarak güçlü ve askerî potansiyeli yüksek ülkelere rağmen Amerika kıtasında kurulan Amerika Birleşik Devletleri, nasıl da kısa zamanda bu denli baş döndürücü bir yükseliş yakalayabilmişti?. Bu sorunun cevabı, ABD’nin kuruluş öyküsünün genelde hiç değinilmeyen perde arkası hazırlıkları ve inşa çalışmalarının karakteristiğinde yatmaktadır.

Önceden tasarlanarak inşa edilmiş bir ülke

Aslında Amerika Birleşik Devletlerinin kurulma öyküsü, resmî tarihin bize sattığı safsatanın çok ötesinde bambaşka bir öyküdür. Bu olayı ayrıntıları ile bu sayfalara sığdırmak mümkün değil ama belki üzerinde düşünmeye önayak olmak amacıyla birkaç önemli noktaya değinerek gerisini meraklı okuyucuların araştırma azmine bırakalım. Amerika Birleşik Devletleri, dünya tarihinde sosyolojik tabanı, ekonomik misyonu ve küresel olarak yaptırımcı politik görev tanımıyla ‘önceden tasarımlanmış’ bir yapıdır. ABD, önceden tasarımlanarak inşa edilmiş bir ülke olarak da ‘insanlık tarihinde’ bir ilktir. Ancak bu özelliği ile ABD’nin, kuruluşundan sonra dünyada aralıksız olarak sürdürdüğü her türlü “etik düşünce ve insani güdülerden” arındırılmış, tamamıyla politik bir riyakârlık temelinde sürdürülen, saldırgan yaptırımcı politikalarını açıklayabiliriz.

Küresel finans oligarşisinin tasarladığı şirket: ABD

ABD’nin ‘tasarımcısı da’ tarih içerisinden istikrarlı bir şekilde güçlenerek gelen ve artık, 18. yüzyıldan itibaren dünya ekonomisinin kurallarını küresel olarak dikte edebilen Küresel Finans Oligarşisidir. Amerika Birleşik Devletleri, tasarımcısının finans gücü ve tarihsel tecrübe birikiminin sonucu olarak, aynen bir ‘şirket’ gibi tasarımlanıp kurulmuştur. Bu girişimin başta gelen nedeni, küresel geçerli bir ekonomi modelinin hâkimiyetini büyük ölçüde yapılandırabilmiş olan Küresel Finans Oligarşisinin, artık bu sistemin küresel boyutlarda mutlak geçerliliğini kollama ve sisteme hâlâ tam entegre olamamış ülkeleri zor kullanarak hizaya getirme amacıyla, doğrudan yönlendirebildiği ‘açık bir yaptırım gücüne’ ihtiyaç duymasıdır.

Osmanlı topraklarında sistemli protestan misyonerliği

Mesela kuruluş tarihinden sadece 30 sene kadar sonra 1800’lü yılların başlarında ABD, ülkesinden binlerce mil uzaktaki Akdeniz’de serbest ticareti düzenlemek ve güven altına almak için onlarca savaş gemisi yollamış, hatta Libya’ya asker bile çıkartmıştı. Aynı ABD, kuruluşundan sadece birkaç yıl sonra Osmanlı devleti ile resmî ilişkiler kurmaya başlamış ve Osmanlı topraklarında sistematik olarak çok amaçlı Protestan misyonerliği faaliyetlerine başlamıştı. Bu misyonerliğin amacı pek tabii sadece bir inanç sistemini yaymak olmayıp hedefe konmuş olan Osmanlı Devleti içerisinde çok yönlü ve ileriye dönük sistematik bir yapılanmayı (içten kuşatmayı…) oluşturmaktı. Kurulalı daha 25 sene bile olmamış bir ülkede bu ne muazzam bir ‘küresel uzak görüşlülük ve planlılık’ diye düşünülebilir. Açıklayalım: Başlangıç olarak bir şirket nasıl kurulur diye düşünelim. Şirket kurmak için önce bir faaliyet alanı seçilir, sonra kurulması düşünülen bu şirketin finansmanı planlanır. Ardından üst düzey yönetici kadroları transfer edilir ve son olarak da personel, (günümüzdeki deyimi ile insan kaynakları) alımına geçilir. Klasik şirket kurma yöntemi böyle.

Misyoner ülke için seçilen ideal konuşlanma alanı Kuzey Amerika

ABD de ‘misyoner’ bir ülke olarak aynen böyle kurulmuştur. Geniş toprakları, doğal kaynakları ve etrafını çevreleyen okyanuslarla çok mükemmel bir stratejik konumu olan Kuzey Amerika kıtası, konuşlanma için ideal bir alan olarak seçilmiştir. Ardından gerekli finans gereksinimi, o zamanlar henüz Londra merkezli olan Küresel Finans Oligarşisi tarafından planlanıp hazır edilmiştir. Daha sonra üst düzey yönetici kadrolar Avrupa’dan yollanmıştır (18. yüzyılda Kuzey Avrupa’dan Amerika’ya giden binlerce gemi varken neden Mayflower gemisi çok öne çıkarılır diye sormak gerekir). Ardından Avrupa’dan, Afrika’dan ve hatta Çin’den taşınan insanlarla muazzam bir insan kaynağı yaratılmıştır. Bütün bu her renk ve ırktan toparlanmış karmakarışık insan kitlesini genel bir sosyal tabanda birleştirebilmek ve bir dünya görüşü çerçevesinde disipline edebilmek için de 17. yüzyılda oluşturulan radikal bir Hıristiyan inancı olan ‘Protestanlık’ seçilmiştir. Bu inancın daha da amaca göre keskinleştirilmiş bazı tarikatları (Püritenler gibi), oluşturulan ‘toplama Amerikan halkını’ planlanmış olan genel düşünüş ve davranış biçimlerine göre şekillendirme görevini yerine getirmişlerdir ve hâlâ da bu görevi sürdürmektedirler.

Osmanlı topraklarındaki ‘yıkıcı’ ABD misyonerliği

Protestanlık, daha sonraları Osmanlı Topraklarına yöneltilen, ABD kökenli yıkıcı misyonerlik faaliyetlerinin de dinsel (daha sonra inanç hürriyeti kisvesine bürünecek olan) tabanını oluşturmuştu. Kısacası yeni kurulmuş olan bir ülke ve devletinin asla beceremeyeceği, zamanına göre muazzam bir tasarım ve toplum mühendisliği. Bu tasarıma asla ayak uydurmayacağı görülen Amerika’nın yerli halkları da (Kızılderililer) sistemli olarak kırılmış ve ‘etkisizleştirilmiştir’. Amerika Birleşik Devletlerinin kuruluş amacını, kuruluş felsefesini ve misyonunu anlamadan, bilmeden ne bu ülkenin aralıksız olarak ve bir plan dâhilinde attığı adımlar anlaşılır, ne de bu ülkeye karşı durulabilir. Bu yönde kısa bir paragrafa sığdırılmış başarılı bir ‘ABD tanımını’ yabancı bir kaynaktan alarak aşağıda sunuyorum. Hem kaynağı korumak hem de erken spekülasyonlara fırsat vermemek için şimdilik kaynağı saklı tutuyorum.

Kendilerini Musa’nın varisleri olarak gören kurucu atalar

ABD’nin kurucu ataları kendilerini Musa’nın varisleri olarak ve Amerika kıtasını da vaat edilmiş topraklar olarak görmektedirler. Böylelikle Hıristiyanlık inancının yerine, yeni bir modern inanç sistemini koymayı amaçlamaktadırlar. Eski Ahit’in orijinal Yahudi köken modelleri (seçilmiş halk, çıkış, vaat edilmiş topraklar…) ise bu kapsamda aynen korunmuştur. Püritenler, Yeni Dünya’da, tanrısal emirlerin şekillendirdiği ödevlere uyumlu ve kokuşmuş Eski Dünya’yı çöküşten kurtarmak için bir örnek teşkil edecek yeni bir din ve toplum yaratmak istemişlerdi…

Diğer ülkelere yönelik olarak ABD misyoner bir projedir, çünkü o sadece tanrı tarafından seçilmiş toprakların temsilcisi değil, ayrıca diğer ülkeler için de koruyucu ve yargıç görevini de yerine getirmektedir…

‘ABD, küresel oligarşinin mükemmel işleyen savaş aygıtıdır’

İşte yukarıdaki alıntıda tarif edilen bir temel ideoloji etrafında oluşturulan ve ABD diye tanımlanan bu yapı, dünya üzerinde var olmaya başladığı andan bu güne kadar, aralıksız olarak içte ve dışta diğer ülkeler ve halklarla ‘misyonu gereği ve yönünde’ savaş hâlindedir. Küresel Finans Oligarşisi, tasarımlayıp cepheye sürdüğü bu savaş aygıtını (ABD’yi), tasarımın amacına uygun olarak, yani misyonunun gereği olarak tam bir kararlılıkla ve ara vermeden adeta tepe tepe kullanmaktadır. Kuruluşundan bu güne kadar geçen 241 yılda, tam tamına 225 yılı savaş hâlinde geçirmiş bir ülke ABD. Bu ne saldırganlık diyenler olabilir diye hemen ilave edeyim: Esas saldırganlık, ABD’nin yeni bulunan bir kıtada bir savaş aygıtı olarak yapılanmasını tasarımlayan, finanse ve organize eden Küresel Finans Oligarşisinden gelmekte. Dünyaya yayılma ve hâkim olma planları Küresel Finans Oligarşisinindir. ABD de onun amacına ulaşabilmek için oluşturduğu ve mükemmel işleyen bir savaş aygıtıdır.

Jacopo Ripanda. Alpleri aşan Hannibal (~1510)
Jacopo Ripanda. Alpleri aşan Hannibal (~1510)

Küresel finans oligarşisinin savaş fili

Bir benzetme ile konuya biraz daha renk katmak için herkesin bildiği Kartacalı Hannibal’ı hatırlatmak isterim. Akdeniz’i aşıp Avrupa’yı ele geçirmek isteyen Hannibal’ın, filleri de ilk defa savaşta kullandığı söylenir. Hannibal’ın kendi bindiği savaş filinin ise çok iri ve azgın bir yaratık olduğu rivayet edilir. Üzerine atılan oklara mızraklara aldırmaz önüne çıkan askerleri süvarileri ezer geçermiş. Bu söylemdeki Hannibal’ı, tüm insanlığa mutlak olarak hâkim olmak isteyen Küresel Finans Oligarşisi ve onun çok iri ve azgın savaş filini de ABD olarak düşünebiliriz.

Gerçekten de ABD, bağımsız bir ülke olarak tanınmasının hemen ardından sağına soluna saldırmaya başlamıştı. Hâlâ da sürdürmeye devam ettiği yöntemlere göre, hedefine koyduğu ülkelere veya bölgelere evvela ipsiz sapsızlardan oluşan çeteleri yollayıp sorun çıkarıyor ve o bölgenin kolluk kuvvetleri bu güruha müdahale edince de ‘bu saygın vatandaşlarını korumak için’ o ülkeye saldırıyordu. Hürriyet ve demokrasinin ‘tescilli güneşi’, çiçeği burnunda yeni ülke ABD Meksika’dan Teksas’ı ve Arizona’yı, İspanyollardan Florida’yı böyle koparmıştı. O zamanki boyutlarıyla 2 milyon kilometre kare büyüklüğündeki Louisiana’yı Fransa’dan 1803 yılında her ne kadar 15 milyon dolara satın almışsa da ordusu zaten Louisiana’ya saldırmaya hazır olarak bekliyordu ve o sıralar Fransa’nın bir ‘okyanus aşırı’ savaşı göze alacak hâli yoktu.

Ortadoğu’da ABD ile çiftetelli oynamak isteyenlerin yanılgısı

Bu arada hatırlayalım, General George Washington 1781 yılındaki o meşhur Yorktown savaşını İngilizlere karşı kazanırken en büyük destekçisi de Fransa idi ve 8000 kişilik düzenli bir birlikle George Washington’un yanında savaşa katılmıştı. Tarihi ve sözde Amerikan ordusunun o zamanki hâlini bilenler, düzenli Fransız birlikleri olmadan G. Washington’un bu savaşı asla kazanamayacağını söylüyorlar. Demek ki Amerika’nın vefa duygusu 20 yıl bile sürmemişti, süremezdi de. Böylesi, mutlak bir küresel hegemonya amacına doğru kurgulanmış ve ‘kurulmuş’ adeta mekanik bir savaş aygıtının, başka türlü davranışlar gösterebileceğini düşünmek ve beklemek saflıktır. ABD’yi genel misyonu dışında bir pazarlığa, hele uzlaşıya ikna edebileceğini sanan bir ülke derin bir gaflet içerisindedir. ABD eğer şartlar uygun değilse bir süreliğine uzlaşmış gibi davranıp zaman kazanmaya çalışır. Ardından ilk fırsatta verilmiş bütün sözleri, yapılmış bütün anlaşmaları silip geçer. Bu savaş aygıtının başına atanan (seçilmiş?) kişilerin de istediklerini yapamadıklarını örnekleriyle biliyoruz. Kurulu sisteme aykırı düşüncelerini uygulamaya koymaya kalkan ‘Başkanların’ bunu hayatlarıyla ödedikleri hâlâ hafızalardadır. Bu arada Küresel Oligarşinin, günümüzde Orta Doğu’da gittikçe sertleştirmekte olduğu yaptırımlarının ve dolambaçlı girişimlerinin nedenlerini ve güncel politika üzerindeki amaçlarını iyice anlamadan ABD ile davul zurna eşliğinde ‘politik çiftetelli’ oynayabileceğini zannedenlerin de kulağını çınlatmış olalım.

Avrupa’yı yeniden yapılandırmanın yolu savaştan geçiyordu

Konumuza geri dönerek, aradan geçen 100 yılı atlayıp Avrupa’da sahneye konan Birinci Dünya Savaşı denilen insanlık trajedisini ve ABD’nin bu savaştaki rolü ya da ona yüklenen görev üzerine açıklamalarımızı sürdürelim: Küresel Finans Oligarşisi açısından, yirminci yüzyılın başlarında dünyada operatif kapasitesi yüksek yeni bir küresel güç merkezi kurmanın zamanı gelmişti. Varılması planlanmış son hedef olan, tek merkezli ‘Yeni Dünya Düzenine’ doğru gidişte bu ‘taktik güç merkezinin’ oluşturulması, gelecekteki küresel operasyonları gerçekleştirebilmek ve yönetebilmek açısından bir zaruret olarak kendisini dayatmaktaydı. Özellikle Avrupa kıtasında bağımsız hedefleri olan birden fazla güç odağının (imparatorlukların) varlığı da artık son bulmalıydı. Gerçekleştirilmesi pek de kolay olmayan, böylesi geniş kapsamlı sosyo-politik yeniden yapılandırma, doğal olarak durduk yerde olacak bir iş de değildi. Ancak çok büyük çaplı bir felaket ve kaos ortamı, bu boyutlardaki sosyo-politik yeniden yapılandırmalara alan ve imkân sağlayabilirdi. Böylesi bir felaket ve kaos ortamı da ancak çok büyük çapta bir savaşla, yani bir ‘Dünya Savaşı’ ile oluşturulabilirdi.

Tek dünya imparatorluğuna giden yol

Küresel Oligarşinin planlarına göre yeni ve tek güç merkezi için iki aday ülke mevcuttu. Birinci aday çoktan küresel finans sistemine bağlı ve merkezi bir görev konumu almış olan Protestan İngiltere İmparatorluğuydu. İkinci aday da Küresel Oligarşi tarafından özenle tasarımlanıp, küresel sahneye baş aktör olarak yerleştirilen, Protestan Amerika Birleşik Devletleriydi. Bunlardan birisini seçmek yerine, bir yandan tarihsel derinliği olan muazzam büyüklükteki Büyük Britanya İmparatorluğu ile öte yandan koskoca bir kıtaya hâkim kılınmış Amerika Birleşik Devletlerinin, bu tek küresel güç birliği gövdesini taşıyacak iki bacak olarak bir araya getirilmesi uygun görüldü. Bu kararın doğal sonucu olarak, Avrupa’da başka imparatorlukların da sonlandırılma kararı verilmiş oldu. Buna göre, derin tarihsel kökleri, oturmuş bir sosyal yapısı, güçlü bir ekonomik potansiyeli olan ve çok geniş coğrafi alanlara yayılmış diğer İmparatorluklar yeryüzünden silinerek, ileride yerini Küresel Finans Oligarşisinin ‘Tek Dünya İmparatorluğuna’ bırakacak olan, Protestan ‘Anglo-Amerikan’ birlikteliğine alanı terk etmeliydiler.

Almanya’nın etkisizleştirilmesi öncelikliydi

Başta Alman ve Avusturya-Macaristan İmparatorlukları, Osmanlı İmparatorluğu, hatta Rusya İmparatorluğu demek olan Çarlık Rusyası için, yeni küresel planda merkezi birliği yok edilmiş, kimliksizleştirilmiş ve alabildiğine edilgenleştirilmiş yeni bir geçiş dönemi öngörülmekteydi. Bu yöndeki planlara göre dünyada bir diğer ekonomik ve politik güç merkezi olma potansiyeli yüksek olan ve bu yönde süratle mesafe kat eden Almanya’nın etkisizleştirilmesi de öncelikliydi. Bu nedenlerle Birinci Dünya Savaşının stratejik hedefleri, Küresel Oligarşi açısından net bir şekilde belirlenmiş oluyordu ve hazırlıklar da buna göre yapıldı.

Sürgündeki Alman İmparatorunun gerçeği gören sözleri

Dünya Savaşının üç önemli aktörünün savaş sonrası bazı söylemlerine, Küresel Finans Oligarşisinin yukarıda kısaca değindiğim tasarımını anlamaya yardımcı olacağını düşünerek kısaca yer vermek isterim.

Savaştan sonra, yenilen Almanya’nın imparatoru (Kayzer) II. Wilhelm, Hollanda’ya sürgüne yollanmıştı. Kayzer II. Wilhelm sürgünde savaş üzerine anılarını ve düşüncelerini kaleme almıştı ve bu birinci ağızdan anıları ve açıklamaları içeren önemli eser[1]1922 yılında yayınlandı. Türkçeye bu başlığı mealen, “1878–1918 yılları arasındaki olaylar ve aktörleri” olarak çevirebiliriz. Bu kitapta Kayzer Wilhelm’in dikkat çekici açıklamalarından birisi şöyle: “1914 yılındaki askerî ilerleme esnasında Kuzey Fransa ve Belçika sınırındaki büyük depolarda, İngilizlere ait çok sayıda asker kaputları bulunmuştu. Yerel halkın söylemlerine göre bu kaputlar geçen seneler içerisinde o bölgedeki mevcut depolara konulmuştu. Nitekim esir alınan İngiliz askerlerine neden kıyafetlerinin bu derece ince olduğu sorulduğunda gayet safça, ‘bize kaputlarımızı Maubeuge, Le Quesnoy gibi şehirlerdeki depolarda bulacağımız söylendi demişlerdi’… Depolar İngiltere tarafından, Fransız ve Belçika hükûmetlerinin rızası ile savaş öncesi, yanı barış zamanında oluşturulmuştu…”[2]

Almanya’yı yönetenler savaşa nasıl hazırlandı

Yukarıdaki satırlar en azından İngiltere’nin savaşa çok öncelerden hazırlanmaya başlamış olduğunu ve hatta bu duruma Alman Kayzerinin şaşkınlığını yansıtıyor. Bugün artık biliyoruz ki ABD ve İngiltere İmparatorluğu tarafından savaşa çok önceden hazırlanılmaya başlanılmıştı. Bu ülkeler bir yandan askerî hazırlıklara bütün hızıyla devam ederken, öte yandan sınırsız bir propaganda savaşıyla kendi halklarını Alman halkına karşı kışkırtıyorlardı. Alman Kayzerinin yukarıda bahsettiğim kitabındaki diğer bir söylemi de bu açıdan çok dikkat çekicidir: “Başbakan ve Dışişleri de savaşın çıkacağına inanmıyordu ve bu konuda Genelkurmayla birbirlerine girmişlerdi[3]diye yazıyor Kayzer. Almanya’da büyük endüstri savaşa hazırlanıyor, Genelkurmay savaşın çıkacağı kesin diyor, fakat Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı, hayır, savaş çıkmayacak diyor ve İngiliz Kraliçesi Victoria’nın kızından olma torunu olan ve kendisi de bir Protestan (Luteryen) mezhebindeki Alman Kayzeri de inanıyor. Kim, kimi ve nasıl beşiğe koymuş sallıyor acaba, diye sormadan edemiyor insan.

Küresel oligarşi Almanya’yı içeriden kuşatıyor

Bu sorunun cevabını Alman Kayzerinin kişisel saflığında ya da aymazlığında aramamak lazım. Bu durumun nedeni Almanya’yı onlarca yıl boyunca sinsice “içten kuşatarak” ülkenin hem bürokraside, hem de ekonomide tüm önemli karar noktalarını (sinir merkezlerini) ele geçiren, böylelikle bu ülkede atılacak tüm önemli politik adımları yönlendirebilen Küresel Oligarşidir. Bu içten kuşatmayı gerçekleştiren kadroların, doğrudan Küresel Oligarşi ile birlikte hareket eden bankerler, büyük sanayiciler, devşirilmiş akademisyenler, Protestan kilisesinin yönetebildiği bürokrasi çevreleri ile ülkede çeşitli görünüm ve amaçlarla faaliyet gösteren legal ya da yarı legal dernek ve benzeri yapılar olduğu kabaca sıralanabilir. Hazır Kayzer II. Wilhelm’den bahsetmişken bizim için, yani Türkiye ve Türkler için kangren olmuş bir konuya da kısaca değinelim.

Alman İmparatorunun anılarından Türkleri kim çıkardı

Dünya Savaşının baş aktörlerinden Almanya İmparatorunun savaş anılarını ve savaşın genel akışı ile ilgili ‘önemli’ görüşlerini içeren yukarıda sözünü ettiğim 310 sayfalık eserinde ne Osmanlı İmparatorluğundan, ne Osmanlı Sultanından, ne de ‘Türklerden’ tek kelime yok. Sanki görünmez bir güç, Alman Kayzerinin belleğinden savaştaki en büyük müttefiki ile ilgili izleri silip çıkartmış. Çok önemli mevkilerdeki yaşlı bir politikacının ya da çok tanınmış bir milyarderin utanılacak bir gençlik günahından hiç söz etmemeye çalışması gibi. Türkiye’mizin aydın insanlarının pek de farkında olmadığı bu tutum, ne Kayzer Wilhelm ile sınırlıdır, ne de Almanya ile. Tüm Hıristiyan Batı dünyasında, Türkleri ve Türkiye’yi mümkün olduğunca karanlıkta (görüş alanı dışında anlamında) ve aşağıda tutmak, önemsizleştirmek sosyal (kendi halklarına dönük) ve politik (dış dünya kamuoyuna dönük) açılardan temel bir tutumdur. Ve bu genel ‘Türkiye tavrı’, istisnasız olarak Batılı devlet politikalarının bizlere karşı değişmez temel duruşudur.

Değişmeyen politika: Kaostan yeni bir düzen oluşturma

Dünya savaşının planlı olarak kurgulanma amacına geri dönersek, en başta Küresel Oligarşinin büyük boyutlarda toplumsal ve politik yeni yapılanmalar için, küresel çaplı altüstlükler ve keşmekeş yaratma yöntemini tekrar tekrar kullandığını bilmek durumundayız. 20. yüzyılın ilk yarısındaki ‘Dünya Savaşları’, o zaman için bu amaca hizmet eden etkili bir yöntem olarak uygulanmıştı. Geniş insan kitleleri savaş sonrasının sefalet ve kitlesel açlık ortamında, sadece yaşamlarını sürdürebilme kaygısı ile yapılması planlanmış olan yeni ve köklü sosyal, ekonomik ve politik alt yapı değişikliklerine doğal olarak duyarsız kalıyordu. Böylece kurulacak olan ya da yeni kurulmakta olan düzenin geleceğe dönük kalıcı olumsuzluklarına karşı, insan kitlelerinde direnme potansiyeli de oluşup gelişemiyordu. ABD’nin perde arkasında duran görünmez beyni Küresel Finans Oligarşisi bu yöntemi, yani ‘kaostan yeni düzen oluşturma’ yöntemini hep kullana gelmiştir. Bu her zaman bir dünya savaşı da olmayabiliyor. 11 Eylül 2001’de New York’taki ikiz gökdelenlere yapılan saldırılar ile oluşturulan kitlesel psikolojik şok, bir sıra küresel boyutlardaki radikal politik altyapı değişikliklerini gerçekleştirebilmek için kullanılmıştı. Hâlen de daha küçük çaptaki benzer suni ‘şok’ dalgaları ile (bölgesel terör saldırıları gibi) hedef ülkelerde köklü sosyo-politik düzen değişikliklerine zemin hazırlanmaktadır.

Alman sanayicileri içten kuşatmayı önceden biliyordu

Kısacası, bu yöntem planlı olarak ilk defa bu boyutlarda Birinci Dünya Savaşında kullanılmıştı. Savaş ile oluşacak sosyal felaket ve politik çözülme ortamında ulaşılacak hedefler, Küresel Oligarşi ile onun yaptırım gücü Anglo-Amerikan güç merkezinin kurmaylarınca ayrıntılı olarak belirlenmişti. Alman hükûmetinin ve Kayzerinin net olarak göremediği bu durum, ülkedeki içten kuşatmayı gerçekleştiren Alman sanayicileri ve hem ABD’de hem Almanya’da ekonominin komuta katında yer alan Paul Warburg gibi Küresel Finans Oligarşisinin Alman kökenli temsilcileri tarafından önceden bilinmekteydi. Bu konuda zamanın önemli bir aktörünün daha sözlerine yer verelim. Bu önemli kişi kısaca ‘Albay House’ olarak anılan Edward Mandell House’dir. Ekonomi dünyasının devleri, üst seviye politik şahsiyetler ve daha birçok ‘gri’ vakıf vb. yapılarla ciddi bağları olan bu kişi savaş esnasında ABD Başkanı olan Woodrow Wilson’un da özel danışmanıdır. Albay House’nin, Woodrow Wilson’un Princeton Üniversitesinden başlayarak New Jersey valiliğine, oradan da 1913 yılında ABD Başkanlığına ulaşan kariyerinin mimarı olduğu bilinir. Bir keresinde Başkan Wilson’a Albay House’nin ülkenin geleceğiyle ilgili resmî politik yorumlar yapabilme gücünü nereden aldığı sorulduğunda Wilson, Colonel House için ‘O benim ikinci kimliğim. O, benden bağımsız ikinci ben’dir. Onun düşünceleri ve benimkiler aynı ve tektir’ diyebilmişti.[4]

‘Savaşı en ufak ayrıntısına kadar planlamıştık’

Pek çok Batılı kaynak 1913 yılında Federal Reserve Bank’ın kuruluşunu da hazırlayan Albay House’nin, Küresel Oligarşinin en güçlü lider ailelerinden Rothschild’lerin doğrudan ajanı olduğunu da ileri sürmekte. Açık olarak bilinen ise J. P. Morgan Bankhaus ile ve etrafındaki diğer üst düzey finans kuruluşlar arasında sürdürdüğü alabildiğine etkin ve legal politik yapılanmalardan bağımsız varlığıdır. Birinci Dünya Savaşının üst düzey planlayıcıları arasında da bulunan Albay House, savaş sonrası anılarında şöyle bir ifade kullanmıştı:

‘Savaşı en ufak ayrıntısına kadar planlamıştık. Savaş süresince her şey de planlandığı gibi gitti, bir tek savaşın başlama tarihi plana uymadı. Biz 1914 senesinin Nisan ayını savaşın başlama tarihi olarak planlamıştık fakat bazı sebeplerden bu tarih Ağustos ayına kaydı.’

Anglo-Amerikan basınının savaş propagandası

Yukarıda açıkladığım gibi yüzyılın başından itibaren, Küresel Oligarşinin hedefindeki ‘Yeni Dünya Düzenine’ ulaşabilmek için, yeni bir düzeyde ve ileri bir mücadele safhasına sıçrayışı gerçekleştirmek amacıyla hazırlıklara başlanılmıştı. Bu hazırlıkların bir ayağını da yoğun bir Almanya karşıtı propaganda savaşı oluşturuyordu. Bu çerçevede, dünya sahnesinde başrol oyuncularından biri hâline getirilmiş olan Amerika Birleşik Devletlerinin aralıksız sürdürdüğü savaşlara, hatta Kızılderililere uyguladığı inanılmaz boyutlardaki katliamlara rağmen, dünyada ‘iyiyi, güzeli, ahlakı, dindarlığı, insana değer vermeyi, demokrasiyi vs.’ temsil ettiği iddiasının kabul görmesi için yoğun çaba harcanıyordu. Bu konuda görevi, ağırlıklı olarak Küresel Oligarşinin kontrolünde olan Anglo-Amerikan basını üstlenmişti.

Wilson: ‘ABD’nin hedefi, Batılı demokrasileri Alman otoriterizminden kurtarmak’

Kısacası, günlük yaşamın her alanına yayılmış ve Batılı ülkelerin dış ve iç politikasının temel unsuru hâline getirilmiş olan ‘resmî riyakârlığın’ boyutunu ölçebilen olmadığı gibi, bir cezası da yoktu. ABD’nin savaşın başındaki ‘sözde tarafsızlığının’ da sadece mizansen gereği olduğu, başlangıçta savaşa katılmamasının sırf savaşı mümkün olduğunca uzatarak tarafların her bakımdan iyice tükenmesini sağlamak olduğu artık biliniyor. Resmî riyakârlığa bir örnek: “Wilson, Amerika’nın hedefinin Batılı demokrasileri mutlaka Alman otoriterizminden ve militarizminden kurtarmak olduğunu açıklamıştı. Orijinal sloganı: ‘to make the world safe for democracy / dünyayı demokrasi için güvenli kılmak’ olmuştu.[5]

Sürmekte olan bu sinsi ve kirli savaş sona ersin

Peki, Birinci Dünya Savaşı sona erdiğinde ülkelerin içten kuşatılmışlığı son buldu mu? Küresel anlamda sürdürülen yalan, dolan, aldatma, yanıltma ve en iğrenç boyutlardaki riyakârlık gibi yöntemlerle sürdürülen yaygın propaganda savaşı bitti mi? Tabii ki hayır, hatta daha da gelişerek mükemmelleşerek devam etti ve ediyor. Küresel Oligarşi son hedefi olan ‘Tek ve Mutlak Dünya Hâkimiyetine’ henüz ulaşamadı ki her şekliyle sürmekte olan bu sinsi ve kirli savaş sona ersin.

27 Mart 2018


[1] Ereignisse und Gestalten aus den Jahren 1878–1918 adıyla ve eski Almanca olarak, Leipzig/1922

[2] age. s 218

[3] age. s 209-210

[4]03/29/2017

T. Hunt Tooley. T.H. Tooley is chairman of the department of history at Austin College.

https://mises.org/blog/colonel-house-and-woodrow-wilson-paving-way-war

[5] Jürgen Bruhn, -Gewalt und Wirtschaftsimperialismus in der US-Außenpolitik seit- 1840, sayfa 41

Paylaş