Acımız büyük, 2023 depreminde on binlerce canımızı kaybettik. Öldük, sakatlandık, yaralandık, evsiz kaldık. Şehirlerimizi, kasabalarımızı, köylerimizi, anıtlarımızı, kültür varlıklarımızı yitirdik.

Utanıyoruz, 1999 depreminde dönemin DSP-MHP-ANAP iktidarına karşı yoğun propaganda yaparak bir bölüm halkımızın aklını çelen bugünkü iktidar sahiplerinin 21 yıl boyunca depreme karşı en ufak bir önlem almasını sağlayamadık. Arazi, arsa ve emlak spekülasyonunun kapitalist ekonominin temel yöntemlerinden biri olarak bizi ölüme ve yıkıma mahkûm etmesini önleyemedik.

Öfkeliyiz, akıl bilim çağdaşlık, özgürlük eşitlik kardeşlik ilkesine bu kadar ters düşen bu vurgun düzenini durduramadık.

Karamsarız, bir doğa olayının toplumsal felakete dönüşmesinin çaresizliğini yaşıyoruz.

Umutluyuz, büyük yoksulluğumuz ve yoksunluğumuz içinde silkindik, harekete geçtik, depremzede halkımızla fedakârca dayanışma içine girdik.

Gururluyuz, AKP iktidarını lafta bile olsa özeleştiri yapmak zorunda bıraktık.

Bilinçleniyoruz, emperyalizme, kapitalizme, feodalizme ve ataerkine karşı uyanıklığımız artıyor.

Kararlıyız, dayanışmamızı daha da güçlendireceğiz. Halk olarak dayanışma göstermezsek egemenlerin bizi insanlıktan çıkaracağını biliyoruz.

Affetmeyeceğiz, felaketin üzerinden daha bir ay bile geçmeden, depremzede halkın dertlerini çözmeden iktidar hesaplarıyla ayak oyunları düzenleyenleri unutmayacağız.

Ayağa kalktık, artık bu vurgun düzenine razı olmayacağız. Vatan Cumhuriyet Emek diye haykırıyoruz.

Özgürlük istiyoruz, istibdada son vereceğiz. Sadece tek kişi istibdadını değil, onun temelini oluşturan emperyalist ve kapitalist istibdadı da bitireceğiz.

Devrim istiyoruz, Ulusal Kurtuluş ve Cumhuriyet Devrimini işçilerin, şehir ve köy emekçilerinin, bütün yurttaşlarımızın köklü çıkarları doğrultusunda mantıksal sonucuna ulaştıracağız. Sömürüye son vererek sosyalizmi kuracağız.

Biz halkız, yeniden doğarız ölümlerde. Çıkmazları birliğimiz, dayanışmamız ve ortak irademizle aşacağız.

Paylaş