Yayınevimizden yeni kitaplarımız çıktı

İşçilerin, emekçilerin, aydınların, ulusal demokratik güçlerin ülke, bölge ve dünyadaki gören gözü, işiten kulağı, olguları ve süreçleri araştıran, tartışan, değerlendiren aklı, sınıfın, ulusun, büyük insanlığın, yani “anlayan ve değiştiren” devrimci öznenin sesi olma şiarıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Yayınevimiz Uluçınar Yayınlarından çıkarttığımız Ekim Devrimi ve Sosyalizm, Devrimci Teoriden Kaçış, Sömürgecilik Üzerine Söylem ve Neoliberal Kapitalizm Kodları isimli yeni kitaplarımızı siz okurlarımızla paylaşıyoruz. Kitaplarımızın sadece devrimci pratik yürütenlerin değil aynı zamanda araştırmacıların ve daha eşit ve güzel bir dünya özlemi duyan herkesin de ilgisini çekeceğini umuyoruz. (Kitaplarımızı yazımızın en altında verilen adreslerden temin edebilirsiniz.)

Politika dizimizde Ekim Devrimi ve Sosyalizm adıyla yayınladığımız ve yazarı İsmail Kaplan olan ilk kitabımız Ekim Devrimi’nin 105. Yıl Onuruna sloganıyla siz okuyucularımızla buluşuyor.

Yayınevimizden yeni kitaplarımız çıktı

Arka Kapaktan:

İşçi sınıfı, şehir ve köy emekçileri 105 yıl önce, 1917’de, Rusya’da kendi kaderlerini kendi ellerine aldılar. Kapitalistlerin ve büyük toprak ağalarının iktidarını devirdiler, Sovyetler Birliğini oluşturdular, işçilerin ve köylülerin sömürülmesine son vererek sosyalizmi kurdular.

İnsanlığa paha biçilmez kazanımlar sağlayan Sovyetler Birliği ne yazık ki emperyalizmin çok yönlü saldırısına karşı direnemedi, 1991’de dağıldı.

Ancak hayat durmadı. Halklar emperyalizme karşı tekrar ayağa kalktılar. Şimdi yeniden devrimci yükseliş ve tek merkezli/kutuplu dünyadan iki kutuplu dünyaya gidiş dönemindeyiz. Henüz kaybettiklerimizin tümünü telafi etmedik, Yeni Ekim Devrimine varmadık. Fakat yol, ne kadar dolambaçlı olursa olsun, oraya doğru.

Politika dizimizde Devrimci Teoriden Kaçış adıyla yayınladığımız ve yazarı İsmail Kaplan olan ikinci kitabımız 90’lardan günümüze Türkiye ve dünya siyasetini devrimci bir perspektifle ele alıyor.

Yayınevimizden yeni kitaplarımız çıktı

Arka Kapaktan:

Devrimci teoriden kaçış yenilgi dönemlerinin ürünüdür.

Devrimci teoriden kaçış prangalarımızı gizleme ve hatta köleliğimizi meşrulaştırma girişimidir.

Devrimci teoriden kaçış özne olmaktan vazgeçme, nesneleşmeyi kabullenme teslimiyetidir.

Ne var ki, hayat hükmünü icra eder, devrimci teoriden kaçışı kışkırtan, teslimiyeti özendiren nesnel ve öznel koşullar değişir.

İşçi sınıfının, şehir ve köy emekçilerinin, aydınların, kadınların, gençlerin, emeklilerin, esnafın, bütün halkın ayağa kalkmasıyla devrimci değişim talebi kitleselleşir, sınıfsal ve ulusal özneler adım adım oluşur, sosyalizm ve yurtseverlik yeniden yaygınlaşır. Teori pratiği izler. Devrimci teoriden kaçış, yerini devrimci teoriye dönüşe bırakır.

Yayınevimizden yeni kitaplarımız çıktı

Kapitalizm dizisinden çıkarttığımız ilk çıkarttığımız kitap olan Aimé Césaire’nin  Sömürgecilik Üzerine Söylem’ini Cihan Dansuk’un çevirisiyle siz okurlarımızla buluşturuyoruz.

Arka kapaktan:

Kılıçtan geçirilen Kızılderililer, özü kurutulan İslam dünyası, yüzyıldır ayartılan ve kirletilen Çin dünyası; saf dışı bırakılan Zenci dünyası; sonsuza dek susturulan kudretli sesler, rüzgârın önünde savrulan evler; bütün bu enkaz, bu hasar, tek kişilik gösteriye indirgenen insanlık…

Siz de tutmuş, bütün bunların bedelinin olmadığını düşünüyorsunuz, öyle mi?

Dünyanın kurtuluşu, bir Devrim meselesidir. Bu devrim sınıfsız bir toplum kuruluncaya kadar, insanlıktan çıkmış burjuvazinin daracık tabanlı despotizminin yerine, tarihin bütün haksızlıklarının acısını çektiğinden dolayı hâlâ evrensel bir görevi olan tek sınıfın -proletaryanın- üstünlüğünü koyacaktır.

Aimé Césaire’in sömürgeciliğe karşı güçlü bir isyan çağrısı olan bu şiirsel kitabını Cihan Dansuk’un yetkin dilinden zevkle okuyacaksınız.

Yayınevimizden yeni kitaplarımız çıktı

Kapitalizm dizisinden ikinci çıkarttığımız kitap olan Neoliberal Kapitalizmin Kodları kitabında ise İsmail Kaplan’ın derlemesiyle Aijaz Ahmad, Noam Chomsky ve Ellen M. Wood gibi önemli Marksist araştırmacıların değerlendirmelerini siz okuyucularımızla buluşturuyoruz.

Arka kapaktan:

Neoliberal Kapitalizmin Kodları, günlük hayatta çoğu kez küreselleşme olarak adlandırılan neoliberalizmi kapitalizmin genel tarihi içine yerleştiriyor. Neoliberalizmin köklerini, işleyiş kurallarını, ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel özelliklerini açımlıyor, sermayenin yoğunlaşma ve merkezîleşme süreçleriyle içsel bağını, devletle ilişkisini, militarizm ve emperyalizmle ortak yaşamını ortaya koyuyor.

24 Ocak 1980’den bu yana ülkemizde de uygulanan neoliberal kapitalist sömürü ve vurgunculuk düzeni artık dayanılmaz boyutlara ulaştı. Bunu gür sesle haykıracak ve gereğini yapacak devrimci özneye ihtiyaç her zamankinden daha yakıcı.

Neoliberal Kapitalizmin Kodları, içinde yaşadığımız düzeni anlamak ve değiştirmek isteyen herkese sorgulayıcı ve eleştirici bütünsel bir anlam dünyası sunuyor.

Not: Kitaplarımızı yayınevimizden, verilen linklerden ve kitapevlerinden edinebilirsiniz.

https://www.bkmkitap.com/ulucinar-yayinlari

https://www.hepsiburada.com/magaza/ulucinar-kitabevi

https://www.istanbulkitapcisi.com/ulucinar-yayinlari

https://www.kitapsepeti.com/ulucinar-yayinlari

Kitabevleri

İstanbul

Semerkant Kitabevi (Şehit Muhtar, Süslü Saksı Sk. No:5, Beyoğlu, İstanbul)

Mephisto Kitabevi: (İstiklal Cd. No:125, Beyoğlu İstanbul)

Mersin:

Antik Sahaf (Caminur, 3512. Sk. 8/B, Tarsus, Mersin)

Kelepir Kitabevi (Şehitmustafa, Şehitmustafa Mahallesi, 3501 sokak, Atatürk Cd no:35, Tarsus, Mersin)

İzmir:

Yarkın Kitabevi (1464. Sk. 6/A, Alsancak, İzmir)

Paylaş