Birlikte çok daha güçlü olacağız

Toplumcu Kurtuluş dergisinin birinci sayısı Nisan 2022 tarihinde yayınlanmıştı. Tarihsel bir dönüm noktasında çıktığına işaret eden dergi, dünya halklarının Amerika’nın önderlik ettiği kapitalist-emperyalist blokun dünya işçi sınıfına, sosyalist sisteme ve ulusal kurtuluş hareketlerine karşı topyekûn saldırısının vahşi sonuçlarını nihayet geriye sardıracak direnç aşamasına ulaştığını belirtiyordu.

Toplumcu Kurtuluş dergisi içinde bulunduğumuz döneme ilişkin olarak yeniden devrimler çağında olduğumuz tespitinde bulunuyordu. Yeni ulusal kurtuluş devrimlerinin, yeni sosyalist devrimlerin geldiğini belirtiyordu. Yeni devrimlerin sınıfsal ve ulusal özneler, kadrolar ve kitleler oluşturduğunu belirterek yeni devrimler çağını; emperyalizme karşı bağımsızlık, kapitalizme karşı sosyalizm, gericiliğe karşı laik cumhuriyet, etnik bölünmeye karşı ulusal bütünlük, dolar milyarderleri şebekesinin sınırsız hâkimiyetine karşı toplumcu ekonomi, NATO’ya karşı bağlantısızlık mücadelesinin belirleyeceğini ifade ediyordu.

Toplumcu Kurtuluş dergisi, işçilerin, emekçilerin, aydınların, ulusal demokratik güçlerin ülke, bölge ve dünyadaki gören gözü, işiten kulağı; olguları ve süreçleri araştıran, tartışan, değerlendiren aklı; sınıfın, ulusun, büyük insanlığın, yani “anlayan ve değiştiren” devrimci öznenin sesi olmaya çalışacağını vurguluyordu.

Vatan Cumhuriyet Emek şiarıyla yola çıkan Toplumcu Kurtuluş dergisi toplam yedi sayıya ulaştı. Toplumcu Kurtuluş özlemi içinde olanlar şimdi gücünü birleştiriyor ve el ele veriyor. Toplumcu Kurtuluş dergisi ile Bilim ve Sosyalizm dergisi birleşmeye ve ortak amacımız için birlikte yürümeye karar verdiler ve yayın hayatlarını bundan sonra Yenidünya dergisiyle sürdürecekler. Bu mütevazı adımın ortak mücadelemizi yaygınlaştıracağına ve yeni dünyayı kurma yolunda büyük sonuçlar yaratacağına inanıyoruz.

Toplumcu Kurtuluş dergisinin bütün okurlarını bundan sonra Yenidünya dergisini okumaya ve aşağıdaki adreslerden izlemeye çağırıyoruz. Birlikte çok daha güçlü olacağız.

https://yenidunya.org/

https://www.instagram.com/yenidunya_dergi/

https://www.facebook.com/profile.php?id=61551436589460

Paylaş