15ler afis

On beş arkadaş

Yoldaş

Eğer istersen

bunların sen

isimlerini aklında tutma

fakat

28 Kânunusaniyi unutma.

Nâzım Hikmet

Yüz iki yıl önce, 28-29 Kânunusani [Ocak] 1921’de Karadeniz’de öldürülen TKP kurucuları Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve yoldaşlarını saygıyla anıyoruz. TKP’nin kuruluş kongresini topladıkları Bakû’dan emperyalist işgale karşı Ulusal Kurtuluş Savaşına doğrudan doğruya katılmak üzere Türkiye’ye gelen 15 önder, onları kendi iktidarına karşı tehdit olarak gören burjuvazinin uşakları tarafından pusuya düşürülerek katledildi.

Bağımsızlığın ve sosyalizmin, ulusal ve toplumsal devrimin en kararlı savunucuları olan 15’lerin öldürülmesinin sonuçlarını bugün de derinden hissediyoruz.

Burjuvazi devrimci işçi-köylü hareketine 15’lerin öldürülmesini de içeren çok yönlü saldırı düzenleyerek ulusal devrimi kendi yönetimi altında tutmayı başardı. Fakat Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında hâlâ yüz yıl öncesinin temel sorunlarıyla boğuşuyoruz.

Emperyalizm, işbirlikçi burjuvazi ve Orta Çağ kalıntıları Türkiye halkının en temel kazanımlarını ortadan kaldırmak üzere hepimize saldırıyor. Türkiye halkı, bütün ulusal demokratik güçler, kıran kırana mücadeleyle pahalılığa ve işsizliğe son vermeyi, işçi haklarını, çiftçi haklarını, kadın haklarını, çocuk haklarını, gençlik haklarını, emekli haklarını, aydın haklarını, esnaf haklarını, planlı kalkınmayı, bağımsızlık bütünlük laikliği, akıl bilim çağdaşlığı, özgürlük eşitlik kardeşliği savunuyor. Bizzat Cumhuriyet tehlikede.

Bugün de ulusal kurtuluşu ve Cumhuriyeti savunanların en başında 15’lerin yolundan gidenler var. Bugün de ulusal kurtuluşa ve Cumhuriyete saldıranların en başında 15’leri pusuya düşürenlerin izinden gidenler var.

Emperyalizme ve Orta Çağ kalıntılarına el uzatarak sosyalist ve devrimci güçleri yok etmeye kalkanlar Türkiye halkına büyük kötülük yaptılar. Bu kötülükten alınacak ders açıktır: Sosyalist, devrimci demokrat, ilerici yurtsever bütün kesimlerin ulusal demokratik birliğini savunmak paha biçilmez değere sahiptir. Emperyalizmin ve gericiliğin ayartmalarına uyanlar aslında halkın en temel değerlerine ihanet ederler.

Vatan Cumhuriyet Emek mücadelesi 15’lerin yolunda zafere ulaşana kadar sürecek.

Paylaş